PuRe Publications

Zeitschriftenartikel (2)

2022
Zeitschriftenartikel
Ernst, L.; Steinfeld, B. K.; Barayeu, U.; Klintzsch, T.; Kurth, M.; Grimm, D.; Dick, T. P.; Rebelein, J. G.; Bischofs, I. B.; Keppler, F.: Methane formation driven by reactive oxygen species across all living organisms. NATURE 603 (7901), S. 482 - + (2022)
Zeitschriftenartikel
Oehlmann, N. N.; Rebelein, J. G.: The Conversion of Carbon Monoxide and Carbon Dioxide by Nitrogenases. CHEMBIOCHEM 23, e202100453 (2022)
Zur Redakteursansicht